Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC66,40067,000
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 15,268.9715,760.82
EUR 24,749.0625,873.48
GBP 28,759.4229,685.83
JPY 164.79172.72
USD 23,330.0023,670.00