Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC65,75066,500
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 15,383.6215,878.93
EUR 22,776.8123,811.27
GBP 26,047.6426,886.30
JPY 163.57171.43
USD 23,565.0023,845.00