Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC43,45043,850
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 15541.8316131.86
EUR 25213.1126533.06
GBP 29832.4630656.9
JPY 204.06214.74
USD 2310523245