Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC66,20067,200
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 16,316.5316,842.19
EUR 25,144.0826,286.54
GBP 28,178.9129,086.72
JPY 179.15187.76
USD 23,280.0023,620.00