Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC47,00047,900
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 14,182.6214,542.52
EUR 25,722.3326,687.81
GBP 28,491.2129,214.20
JPY 211.98220.60
USD 23,540.0023,700.00