Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC41,25041,400
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 15648.0815914.2
EUR 25556.0226323.58
GBP 30285.1430554.75
JPY 210.06216.22
USD 2312023240