Cập nhật Weather Weather
Giá vàng   Gold Price
TypeBuySell
Vàng miếng SJC67,75068,550
Tỷ giá   Exchange Rate  Tỷ giá ngoại tệ vietcombank cập nhật
AUD 15,781.4116,290.06
EUR 24,069.1025,163.09
GBP 28,027.6128,930.97
JPY 169.00177.13
USD 23,110.0023,390.00